Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

POC 2014 – 2020: Primele Ghiduri ale Solicitanților publicate în consultare publică

autoritPOC 2014 – 2020: Primele Ghiduri ale Solicitanților publicate în consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (AM POSCCE), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, anunţă publicarea în consultare publică a următoarelor Ghiduri ale solicitanţilor, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate (2014–2020) – Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor:

Ghidul solicitantului - investiţii pentru departamentele CD ale întreprinderilor (Acţiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD) (DOC) 
- Perioada de consultare: 24 octombrie - 14 noiembrie 2014 -

Ghidul solicitantului - proiecte CDI pentru spin-off-uri şi start-upuri inovatoare (Acţiunea 1.2.1 - Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI) (DOC)
- Perioada de consultare: 24 octombrie - 14 noiembrie 2014 -

Ghidul solicitantului - pentru atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate (Acţiunea 1.1.4 - Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate). (DOC)  
- Perioada de consultare: 24 octombrie - 24 noiembrie 2014 -

NOTĂ: Ghidurile se vor actualiza cu datele privind aprobarea reglementărilor naţionale, în curs de finalizare (marcate cu galben în ghid).

Sursa: AM POSCCE