Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

POSCCE: Lansarea apelului de proiecte pentru O 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”

autoritAutoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice (AM POSCCE), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, anunţă lansarea apelului de proiecte pentru Operaţiunea 1.1.1

„Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”, adresată întreprinderilor face parte din Axa Prioritara 1 „Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient”, Domeniul Major de Intervenţie 1 al Programului Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice”.

Operaţiunea îşi propune să sprijine întreprinderile din România în scopul creşterii competitivităţii acestora şi îmbunătăţirii potenţialului de export. Aceste obiective pot fi atinse prin creşterea cifrei de afaceri şi productivităţii muncii pentru înscrierea acestor întreprinderi în media europeană, cu condiţia creării de noi locuri de munca si menţinerii a celor existente.

Solicitanţii eligibili pentru această operaţiune sunt întreprinderile mici, mijlocii şi mari, înregistraţi legal în România în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (republicată, cu modificările şi completările ulterioare) şi care îşi desfăşoară activitatea în România.
Înregistrarea proiectelor se va realiza on-line în mod continuu, începând cu data de 27 Octombrie 2014 Ora 9.00. Termenul-limită de înregistrare a proiectelor este 25 Noiembrie 2014, ora 14.00.


Înregistrarea Cererilor de finanţare pentru Apelul de proiecte aferent Operaţiunii 1.1.1 – „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” se poate efectua accesând direct linkul pentru înregistrare

Documente:

Sursa: AM POSCCE