Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Imprimare

Documente evenimente (calendar)

Eveniment 

Titlu:
Lansarea oficială a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - 17 aprilie 2015
Data:
17.04.2015

Descriere

mfe

Lansarea oficială a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - 17 aprilie 2015

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 este programul care asigură finanţarea europeană în următoarea perioadă pentru o serie de domenii socio-economice cheie, cum ar fi ocuparea, educaţia, incluziunea socială şi sănătatea. Prin urmare, aşteptăm de la acest Program un impact major atât pe piaţa muncii, cât şi în ceea ce priveşte nivelul de competenţe al populaţiei, calitatea serviciilor sociale sau de sănătate, în ansamblu, nivelul de bunăstare al cetăţenilor.

file icon ppt  Prezentare lansare oficiala POCU 17 aprilie 2015


Programul a fost aprobat de către Comisia Europeană în data de 25 februarie 2015, cu o alocare totală de 4,326 miliarde euro, formată din 4,2 miliarde Euro din  Fondul Social European (FSE) şi 105,9 milioane Euro din Iniţiativa Locuri de Muncă pentru Tineri (ILMT) - noul instrument european dedicat regiunilor în care rata șomajului în rândul tinerilor este mai mare de 25%.

În contextul şomajului ridicat în rândul tinerilor cu care se confruntă statele europene, abordarea prin intervenţii dedicate a tinerilor între 16-25 ani care nu sunt nici în ocupare, nici în educaţie şi nici nu urmează cursuri de formare (tinerii NEETs) reprezintă un element de noutate pentru perioada de programare 2014-2020. Această problematică va fi abordată în noua perioadă de programare printr-un instrument dedicat - Iniţiativa ”Locuri de muncă pentru tineri”, de care va beneficia şi România la nivelul regiunilor Centru, Sud-Est şi Sud Muntenia, regiuni care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru această iniţiativă. 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 va aborda însă orizontal problematica ocupării tinerilor, cu finanţare din Fondul Social European (FSE) pentru celelalte regiuni de dezvoltare, inclusiv regiunea Bucureşti-Ilfov. Totodată, finanţări adecvate pentru tineri la nivelul Programului se regăsesc şi în intervenţiile care vizează domeniul educaţiei şi formării profesionale (Axa Prioritară 6).
Intervenţiile Programului în cele trei domenii majore (ocupare, incluziune socială şi educaţie) au fost construite astfel încât să răspundă celor trei Obiective Tematice europene aferente acestor domenii (Obiectivele Tematice 8, 9 şi 10).
Astfel, în ceea ce priveşte Ocuparea, accentul va fi pus pe calitatea şi durabilitatea locurilor de muncă, pe mobilitatea şi adaptabilitatea lucrătorilor, cât şi pe întărirea capacității Serviciului Public de Ocupare. 
În ceea ce priveşte Incluziunea socială, orientarea majoră va fi către comunităţile marginalizate şi grupurile vulnerabile, inclusiv comunitatea roma, în vederea creşterii nivelului de dezvoltare socio-economică şi depăşirii barierelor determinate de discriminare. Nu în ultimul rând, în acest domeniu vor fi abordate sistemele de servicii sociale şi de sănătate, în acelaşi scop, al creşterii accesului la servicii şi îmbunătăţirii nivelului de trai. 
În domeniul Educaţiei şi formării profesionale se va pune accentul atât pe calitatea sistemului, cât şi pe dobândirea de competenţe în acord cu cerinţele pieţei muncii şi principiul învățării pe parcursul întregii vieţi. 
Cu aceste orientări majore, POCU este structurat pe 7 axe prioritare, după cum urmează:
• 3 axe prioritare dedicate domeniului ocupării (AP1, AP2 şi AP3)
• 2 axe prioritare dedicate incluziunii sociale (AP4 şi AP5)
• 1 axă prioritară dedicată educaţiei (AP6)
• 1 axă prioritară de asistenţă tehnică (AP7)
În ceea ce priveşte alocările financiare pe fiecare domeniu de intervenţie, acestea au fost stabilite în acord cu nevoile identificate, dar şi cu restricţiile impuse de regulamentele europene. Astfel, domeniul ocupării forței de muncă beneficiază de o alocare de cca 1,56 mld. Euro, incluziunea socială – cca. 1,1 mld. Euro, iar educaţiei și învățării pe parcursul întregii vieţi îi revin cca. 1,36 mld. Euro.

dsc 24933333333333

dsc 2514444

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene
 

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...