Ultima actualizare05:12:24 AM GMT

Agricultura şi Pescuit

România va beneficia în perioada 2007-2013 de fonduri pentru dezvoltare rurală şi pentru sectorul pescăresc, complementare cu Fondurile Structurale şi de Coeziune.

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European pentru Pescuit (FEP) sunt instrumente financiare destinate dezvoltării socio-economice a zonelor rurale şi sunt gestionate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin:

        - Autoritatea de Management pentru PND 

            - Agenţia Naţionala pentru Pescuit şi Acvacultură 

            - Agenţia de Plaţi pentru Dezvoltare Rurala şi Pescuit.

Documente de programare

file icon pdf Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind FEADR

file icon zip Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007-2013

file icon pdf Planul Naţional Strategic pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013 şi Anexe

file icon zip Planul Naţional Strategic pentru Pescuit şi Anexe

file icon pdf Programul Operaţional pentru Pescuit

Domeniile finanţate prin PNDR sunt:

                    - Modernizarea exploataţiilor agricole;

                    - Creşterea valorii economice a pădurilor;

                    - Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi silvice;

                    - Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de agricultură şi de silvicultură;

                    - Activităţile non-agricole în mediul rural;

                    - Crearea şi dezvoltarea microîntreprinderilor cu scopul de a promova spiritul întreprinzator;

                    - Încurajarea activităţilor turistice;

                    - Serviciile de bază pentru economia şi populaţia rurală.

Cine poate obţine finanţare din PNDR:

                    - Persoane fizice autorizate;

                    - Asociaţii familiale;

                    - Asociaţii cu statut juridic, grupuri de producători şi cooperative;

                    - Microîntreprinderile şi IMM-urile.

file icon pdf Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2012:

file icon pdf Ghidul Solicitantului – Măsura 112: Instalarea tinerilor fermieri
Perioada orientativă: 1-29 iunie 2012

file icon pdf Ghidul Solicitantului - Măsura 121: Modernizarea exploataţiilor agricole
Perioada orientativă(2 sesiuni): 17 aprilie-16 mai 2012
1-31 octpmbrie 2012

file icon pdf Ghidul Solicitant – Măsura 123: Creştere valoare adăugată produse agricole și forestiere
Perioada orientativă: 2-31 iulie 2012

file icon pdf Schema ajutor de stat XS 13/2008 Procesarea produselor agricole, aferentă Măsurii 123
Perioada orientativă: 2-31 iulie 2012

file icon pdf Schema ajutor de stat XS 28/2008 Prelucrarea produselor forestiere, aferentă Măsurii 123
Perioada orientativă: 2-31 iulie 2012

file icon pdf Ghid Solicitant – Măsura 141: Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă
Perioada orientativă: 1-29 iunie 2012

file icon pdf Ghid Solicitant Măsura 142: Infiintarea grupurilor de producatori
Sesiune continuă

file icon pdf Ghid_Solicitant_Măsura 221: Prima împădurire a terenurilor agricole
Perioada orientativă(4 sesiuni): 1-30 martie 2012
2-31 mai 2012
16 august-14 septembrie 2012
15 noiembrie-14 decembrie 2012

file icon pdf Ghid Solicitant Măsura 312: Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi
Perioada orientativă: 1-31 august 2012

file icon pdf Ghid Solicitant Măsura 313: Încurajarea activităţilor turistice
Perioada orientativă: 17 aprilie-16 mai 2012

file icon pdf Ghid Solicitant - Măsura 322: Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor
Linie închisă Nu este anunțată lansarea pentru anul 2012

file icon pdf Ghid Solicitant Măsura 122: Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii
Perioada orientativă: 2 aprilie-30 aprilie 2012

file icon pdf Ghid Solicitant LEADER Măsura 41: Implementarea strategiilor de dezvoltare locală
Perioada orientativă: 1-30 martie 2012

Pentru consultarea anexelor tehnice necesare accesării fondurilor europene nerambursabile FEADR, vă rugăm să accesaţi: www.apdrp.ro.

file icon pdf Îndrumar practic FEADR pentru obţinerea finanţării nerambursabile din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală.

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

POSDRU: Ordinul privind aprobarea modificărilor contractuale, în consultare publică

20.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

POSDRU: Tutorial pentru completarea secțiunii Parteneri - Actionweb

16.01.15

Pentru a veni în sprijinul potenţialilor beneficiari în procesul de încărcare şi transmitere a cerer... Citeste mai mult...

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

POSDRU: Prelungire termen limită CPP 180 si 185

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

POSDRU: Instrucțiune și recomandări privind implementarea, în consultare publică

08.01.15

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AM PO... Citeste mai mult...

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru  Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

MFE(R): Finalizarea raportului de mediu și organizarea dezbaterii publice pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020

06.01.15

Ministerul Fondurilor Europene , în calitate de Autoritate de Management pentru   Programul Opera... Citeste mai mult...